Produkcja paneli z PCV wciąż należy do bardzo specjalistycznych branż. W uniwersytetach i uczelniach technicznych Ukrainy nie ma kursów na przygotowanie specjalistów do ekstrakcji polimerów.

Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo “Ruslan & Co” zainteresowane w jakościowo wyszkolonym personelu. Od kwalifikacji każdego z pracowników zależy sukces zespołu pracowniczego i przedsiębiorstwa w całości. Dlatego wkładamy wiele wysiłku, aby przygotować specjalistów. Opracowaliśmy program bezpłatnej edukacji:

  • Operatorów urządzenia mieszającego;
  • Operatorów wytłaczarki;
  • Pakowaczów.

Praca w firmie RIKO ciekawa, prestiżowa, obiecująca, ponieważ:

  • Personelu zapewnione komfortowe warunki pracy;
  • Wszyscy pracownicy zagwarantowany pełnym pakietem socjalnym;
  • Każdy pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego, kariery.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie СV na  e-mail lawyer@riko.ua..