Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo “Ruslan & Co” produkuje dekoracyjne panele PCV i MDF pod znakami towarowymi RIKO, DIVO and Le Gran. Proces produkcji odbywa się wyłącznie przez wykwalifikowany personel na nowoczesnym sprzęcie i z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Produkcja paneli PCV

Przygotowanie mieszanki.

Proces produkcyjny rozpoczyna się w mieszalnei hali.

Do produkcji plastikowych paneli stosuje się mieszanki na bazie PCW z dodatkiem komponentów zapewniających wysokie fizyko-mechaniczne właściwości produktów. Jakościowe mieszanie składników uzyskuje się za pomocą precyzyjnego sprzętu.

Produkcja paneli PCV metodą wytłaczania.

Uzyskana w procesie mieszania, jednorodna mieszanka ładuje się do leja wytłaczarki, skąd rozpoczyna się proces produkcji paneli PCV.

Proces jest kontrolowany przez wykwalifikowanych operatorów. Są oni odpowiedzialni za ustawienia wytłaczarki, odbiornika, systemu chłodzenia kalibratora. Specjaliści monitorują proces podgrzewania surowców, ciśnienie i temperaturą w systemie, prędkość wytłaczania masy przez tworzące formy.

 

                    

Pakowanie wyrobów gotowych

 

Pakowacze biorą gotowe produkty, sprawdzają ich zgodność normatywnej dokumentacji, układają i pakują w thermofolie( foliowy rękaw).

 

Magazynowanie gotowych produktów.

 

Pracownicy magazynu są odpowiedzialne za przechowywanie wyrobów gotowych w magazynach, pilnują, aby warunki przechowywania plastikowych paneli spełniały wymagania dokumentów normatywnych. Oni przygotowują miejsce do składowania opakowań, tworzą warunki do starannego przechowywania produktów, szybko ładują towar według zapotrzebowania klientów.

 

Produkcja paneli MDF

Proces technologiczny produkcji płyt MDF-paneli zaczyna się w hali cięcia. Proces cięcia czuwają wykwalifikowani operatorzy.

Na liniach do frezowania pod nadzorem specjalistów na krawędziach płyt MDF frezują układ blokujący na pióro i wpust.

Wykwalifikowani operatorzy linii laminowania kontrolują proces automatycznego nakładania folii dekoracyjnych i testują produkty na zgodność dokumentacji normatywnej.

MDF-kolekcja obejmuje:

  • Panele laminowane finish folią z ozdobnym wzorem;;
  • Panele laminowane wodoodporną PCV-folią ze strukturalnym wzorem, który tworzy efekt naturalnego materiału;
  • Dekoracyjne profile montażowe.

Pakowanie, magazynowanie i transport MDF produktów realizowane są na tych samych warunkach, co i produktów PCV.