System zarządzania jakością przedsiębiorstwa jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001: 2015. Kontrola jakości odbywa się na wszystkich etapach procesu technologicznego:

 • Surowce. Kupujemy podstawowy polimer od europejskich producentów, posiadających certyfikat ISO 9001, i dodatkowo sprawdzamy jego jakość własnymi środkami.
 • Masa. Śledzimy proces przygotowania mieszanki, przestrzeganie receptury, jednorodności masy. Przed podaniem do zbiornika wytłaczarki mieszanka przechodzi dodatkowy kontrol.
 •  Gotowe produkty. Produkty z każdej partii podlegają testom na wytrzymałość. Oprócz tego, produkty przechodzą okresowe badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Certyfikaty dla paneli PCV

Wniosek państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej oraz raport z badań:

Raport z badań na palność i wytwarzanie dymu:

Certyfikaty dla paneli MDF

Wniosek państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej:

 

Polityka firmy w zakresie jakości ma na celu satysfakcje potrzeb konsumentów do użytkowych i ozdobnych cech produktów. Kontrola, która działa w przedsiębiorstwie, koncentruje się na europejskie wymagania i doświadczenie w zarządzaniu. Jej realizacja pozwoliła certyfikować system jakości produkcji zgodnie z normą ISO 9001.

Strategicznym celem realizacji tej polityki jest absolutne zaufanie klientów do firmy i maksymalny poziom zadowolenia konsumentów. Aby go osiągnąć, my:

 • Doskonalimy technologie i organizacje produkcji polimernych produktów;
 •  Przestrzegamy wymagań prawnych i dokumentacji technologicznej;
 • Ostrzegamy wydanie produktów o niskiej jakości;
 • Sumiennie wykonujemy swoje zobowiązania umowne;
 • Zawsze bierzemy pod uwagę indywidualne wymagania klienta;
 • Stosujemy elastyczne podejście do cen i systemu rozliczeń;
 • Pracujemy nad podwyszczeniem kwalifikacji personelu;
 • Stosujemy naukowe podejście do organizacji pracy;
 • Prowadzimy systematyczne modernizację przedsiębiorstwa;
 • Opanowujemy nowe rodzaje polimernych produktów i technologii produkcji.

Ta polityka realizowana we wszystkich oddziałach firmy i jest obowiązkowa dla wszystkich jej pracowników. Analizą i oceną skuteczności polityki, realizowanej w zakresie jakości, zajmuje się dyrektor przedsiębiorstwa.