Система менеджменту якості підприємства сертифікована згідно вимог ICO 9001:2015. Контроль якості здійснюється на усіх етапах технологічного процесу:

 • Сировина. Ми купуємо первинний полімер у європейських виробників, сертифікованих по ISO 9001, і додатково перевіряємо його якість власними засобами.
 • Суміш. Ми контролюємо процес підготовки суміші згідно вимог технічної документації. Перед подачею в бункер екструдера суміш проходить вхідний контроль.
 • Готова продукція. Когна партія продукції проходить приймально-здавальні випробування відповідно до нормативної документації.

Сатифікати на ПВХ панелі:

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та продукол випробувань:

Протокол випробувань на предмет горючості та димоутворення: 

Сертифікати на МДФ панелі:

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Політика компанії в області якості спрямована на задоволення вимог споживачів до експлуатаційних та декоративних характеристик продукції. Контроль, що діє на підприємстві, зорієнтований на європейські вимоги й досвід управління. Його впровадження дало можливість сертифікувати систему якості виробництва згідно з ISO 9001.

Стратегічна ціль реалізації цієї політики – абсолютна довіра клієнтів до компанії і максимальний рівень задоволення споживачів. Щоб його досягти, ми:

 • Удосконалюємо технології й організацію виробництва полімерної продукції;
 • Суворо виконуємо вимоги нормативної і технологічної документації;
 • Попереджаємо випуск неякісної продукції;
 • Неухильно виконуємо договірні зобов’язання;
 • Завжди враховуємо індивідуальні вимоги клієнтів;
 • Застосовуємо гнучкий підхід до ціноутворення й системи розрахунків;
 • Працюємо над підвищенням кваліфікації персоналу;
 • Застосовуємо науковий підхід до організації праці;
 • Проводимо планомірну модернізацію підприємства;
 • Опановуємо нові види полімерної продукції та виробничих технологій.

Політика реалізується в усіх підрозділах компанії і є обов’язковою для виконання всіма її співробітниками. Аналізом та оцінкою результативності політики, що реалізується,  в області якості займається директор підприємства.